Szolgáltatási feltételek

Utoljára módosítva: 2022. augusztus 18.


Jelen szolgáltatási feltételek szabályozzák az Ön ("Ön", "Maga", "Licensz vásárló" vagy "Felhasználó") kapcsolatát a Codemium Kft-vel (a Guidebot fejlesztője) (mint "Codemium", "Guidebot", "Szolgáltató" vagy "mi") a https://guidebot.org címmel rendelkező webhelyünk használatával, és termékeinkel (pl.: Widget) kapcsolatban.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az Szolgáltatási feltételeket, és győződjön meg arról, hogy teljes mértékben megértette és egyetért azzal. Amennyiben nem ért egyet a jelen Szolgáltatási feltételekben foglalt rendelkezésekkel, kérjük, ne használja a Szolgáltatást, a Webhelyet, vagy az általunk biztosított bármely más tartalmat, szolgáltatást vagy szoftvert. Ahhoz, hogy elfogadja ezeket a feltételeket, legalább 18 évesnek kell lennie, vagy szülője vagy gyámja beleegyezésével kell elfogadnia ezeket a feltételeket

Nem kizárólagos licensz

A jelen feltételeknek megfelelően korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható licenszet kap a Licensz vásárló webhelyén történő telepítésére és használatára a jelen Feltételek alapján és azokkal összhangban ("Licensz"). Minden Licensz egy Licensz vásárló webhelyre vonatkozik, hacsak a vonatkozó Megrendelés másként nem rendelkezik. A Licensz nem biztosít Önnek tulajdonjogot a Szolgáltatás bármely része felett. Miután a Widget beágyazódott az Ön webhelyébe, nem ágyazható be semmilyen más domain névbe, vagy az Ön által üzemeltetett webhely(ek)be, kivéve, ha Ön rajtunk keresztül további Licensz(ek)et vásárol.

A Szolgáltatással kapcsolatos minden jogot, amelyet a jelen Feltételek kifejezetten nem biztosítanak Önnek, és az azokhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjogot a Guidebot korlátozás nélkül fenntartja.

Ön beleegyezik, hogy nem engedélyezi harmadik félnek, hogy
• a Szolgáltatást a jelen Feltételek hatályán kívül allicenszbe adja, terjessze vagy használja • másolja, módosítsa, reprodukálja a Szolgáltatás részeit vagy bármely kapcsolódó dokumentációt • a Szolgáltatás vagy annak bármely részének forráskódjának visszafejtse, kivéve, ha azt az Ön tartózkodási helye szerinti joghatóság hatályos törvényei kifejezetten megengedik • a Licenszhez, a Szolgáltatáshoz vagy azok bármely részéhez kapcsolódó jogokat bérbe adja, lízingelje, eladja, vagy más módon átruházza • a szolgáltatási védjegyeket, kereskedelmi neveket, logókat, domain neveket és más megkülönböztető márkajegyeket, vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői vagy egyéb tulajdonjogokat bármilyen célra felhasználja a Guidebot kifejezett írásos hozzájárulása nélkül • olyan eszközt, szoftvert használjon amely zavarja vagy megkísérli megzavarni a Szolgáltatás működését.

Guidebot szolgáltatás

A Guidebot erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy Termékei lehetővé tegyék a Licensz vásárló Webhelye számára, hogy megfeleljen a WCAG 2.1 kritériumainak (a "WCAG szabvány").

Amikor a widget be van ágyazva a Licensz vásárló webhelyébe, a Licensz vásárló Webhelye elérhetővé teszi a felhasználó által szabályozható kisegítő lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a Licensz vásárló Webhelye egyes felhasználók számára könnyebben elérhető legyen.

Ha Ön írásos értesítést küld nekünk bármilyen hibáról vagy a WCAG-szabványtól való eltérésről, akkor segíthetünk Önnek az ilyen hiba vagy eltérés kijavításában (a "Szakmai szolgáltatások"). A jogsértéssel kapcsolatos minden ilyen értesítésnek a lehető legrészletesebbnek és a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a Licensz vásárló Webhelyének azon összetevőjére való hivatkozást, amely nem érhető el. A fentiek korlátozása nélkül és a kétségek elkerülése érdekében vállaljuk, hogy ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy
(a) professzionális szolgáltatásokat kínáljunk Önnek;
(b) tanácsot adjunk Önnek a Webhelye megfelelővé tételével kapcsolatban;
(c) az ilyen jogsértéseket Termékeink műszaki lehetőségeinek keretein belül kezelni és orvosolni tudjuk, feltéve azonban, hogy minden esetben kizárólag Ön a felelős az utasításaink végrehajtásáért.

Guidebot támogatás

A szokásos munkaidőben, valamint e-mailben, chaten technikai támogatást és segítséget nyújtunk a Szolgáltatások üzemeltetéséhez. Minden ilyen szolgáltatást a támogatási díjak megfizetése mellett kell nyújtani a számunkra jelentett műszaki probléma súlyosságától függően.

Viselkedési szabályok

Igyekszünk a lehető legpontosabb és legfrissebb információkat közölni a Weboldalon.

Nem használhatja a Szolgáltatást olyan tartalommal kapcsolatban, amely illegális (bármelyik hatályos joghatóságon belül), vagy amely sért bármely szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, erkölcsi jogot vagy egyéb szellemi vagy tulajdonjogot. Nem használhatja a Szolgáltatást jogellenes vagy rágalmazó információk közzétételére. Nem használhatja a Szolgáltatást spam üzenetek küldésére, ideértve kereskedelmi reklámokat vagy tömeges e-maileket. Fenntartjuk a jogot, hogy bűncselekménynek minősülő szabálysértés esetén értesítsük a megfelelő rendészeti szervet. Általában tilos olyan magatartás, amely sérti a törvényt, szabályozást vagy az internetes közösség elfogadott normáit, függetlenül attól, hogy a jelen Feltételekben kifejezetten szerepel-e vagy sem. Fenntartjuk a kizárólagos jogot arra, hogy mindenkor megtiltsunk olyan tevékenységeket, amelyek sértik kereskedelmi érdekeinket, hírnevünket és jóindulatunkat.

A Weboldalra való regisztrációval vagy a szolgáltatások használatával Ön beleegyezik abba, hogy felkerüljön a levelezési listánkra, és hogy megkapja a Guidebot tranzakciós e-mailjeit, frissítéseit, hírleveleit és egyéb promóciós vagy hirdetési tartalmait. Ön beleegyezik továbbá az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak, valamint bármely nem személyazonosításra alkalmas információjának gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez. Az ilyen információkat, valamint a Regisztrációs adatokat az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően (https://guidebot.org/privacy-policy) megőrizzük és használjuk.

Kifizetések

Eltérő rendelkezés hiányában minden díj forintban (HUF, Ft) értendő.
Jelen Szerződés értelmében a fizetendő díjak tartalmazzák a helyi forgalmi adót, kivéve ha a vásárlás EU-n belül (Magyarországon kívül) történik és a Vásárló Jogi személy aki rendelkezik EU-s közösségi adószámmal. Ilyen esetben a végösszeg automatikusan csökkentve lesz a hatályban lévő helyi forgalmi adóval.

Pénzvisszafizetési irányelvek

Amennyiben Ön nem elégedett a Szolgáltatással, a Szolgáltatásra való előfizetésének kezdetétől számított 14 napon belül lemondhatja előfizetését. Lemondási kérelmét el kell küldenie a support@guidebot.org címre, és tartalmaznia kell teljes nevét, a domain nevét, amelyre a szolgáltatás törlését kéri, a számlát vagy a fizetési visszaigazolást. A fent említett 14 napos időszakot követően Ön nem jogosult visszatérítésre.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás tartalma és funkciói a Guidebot kizárólagos tulajdonát képezik. Tartalmaink és formaterveink a Guidebot előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem használhatók fel.

Bármilyen ötlet, kérés, visszajelzés, ajánlás, hiba- és hibajelentés, megjegyzés, amelyet a Szolgáltatással kapcsolatban ad nekünk („Ötletek”), a mi tulajdonunk lesz. Ön ezennel visszavonhatatlanul és díjmentesen átruházza és átadja nekünk az ilyen Ötletekkel kapcsolatos szellemi tulajdonjogokat. Ön elfogadja, hogy ezek automatikusan a mi tulajdonunkká válnak, és jogosultak leszünk az ilyen anyagok és Ötletek használatára, kiaknázására, megvalósítására, adaptálására, fejlesztésére, másolására, reprodukálására, közzétételére, licenszelésére vagy átruházására jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül Ön felé. Ha meg kívánja őrizni az Ötleteivel kapcsolatos szellemi tulajdonjogokat, kérjük, ne nyújtsa be azokat nekünk. A jelen pont rendelkezései az után is érvényben maradnak ha a Szolgáltatások nyújtása bármilyen okból megszűnik.

Hivatkozások más webhelyekre

Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat (például Google, Facebook, Twitter, YouTube stb.), amelyek nem a Guidebot tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak. A Guidebot-nak nincs befolyása harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmára, adatvédelmi szabályzataira vagy gyakorlataira, és nem vállal felelősséget azokért. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az Ön által felkeresett harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.

Felmondás

Előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból azonnal megszakíthatjuk a Szolgáltatás használatát, beleértve korlátozás nélkül a jelen Feltételek Ön általi megsértését is. A felmondást követően az Ön Szolgáltatáshasználati joga azonnal megszűnik. Ha meg kívánja szüntetni a Szolgáltatást, egyszerűen abbahagyhatja annak használatát.

Garancia kizárása

A GUIDEBOT BÁRMIKOR FEJLESZTÉSEKET ÉS/VAGY VÁLTOZÁSOKAT VÉGEZHET A SZOLGÁLTATÁSOKBAN. A GUIDEBOT NEM NYILATKOZIK A SZOLGÁLTATÁS MEGBÍZHATÓSÁGÁT, ELÉRHETŐSÉGÉT ÉS PONTOSSÁGÁT ÉRINTŐ TÉMÁKBAN. A GUIDEBOT NEM GARANTÁLJA AZT, HOGY A SZOLGÁLTATÁS MENTES LESZ HIBÁKTÓL, VÍRUSOKTÓL. A SZOLGÁLTATÁST CSAK ÖN JOGOSULT HASZNÁLNI AZZON WEBOLDALÁN, AMELYRE LICENSZET VÁSÁROLTA. A GUIDEBOT NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA HOGY A SZOLGÁLTATÁS MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK VAGY ELVÁRÁSÁNAK. A GUIDEBOT NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA HOGY A HIBÁKAT MEGJAVÍTJA.

Korlátolt felelősség

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY FIGYELEMBE VÉTELÉVEL A GUIDEBOT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN A FELHASZNÁLÓT ÉRT KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT.

ÖN TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY MI NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZ ADATVESZTÉSSEL, HIBÁKAL, RENDSZER LEÁLLÁSI IDŐVEL, HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÁROKÉRT.

Ön továbbá kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy:
(1) a Termékek használata nem garantálja, hogy velünk szemben bármilyen követelés érvényesíthető, ha a Licensz vásárló Webhelye nem felel meg a WCAG-szabvány összes követelményének;
(2) a képviselőinkkel folytatott megbeszélések nem minősülnek jogi tanácsadásnak;
(3) bármely nyújtott szakmai szolgáltatást (ha biztosítottunk) az Ön felelősségére nyújtjuk.
Ön ezennel kifejezetten lemond bármely, a fentiekkel kapcsolatos követeléséről velünk szemben, és tudomásul veszi, hogy a részünkre fizetett ellenérték kiszámítása szintén a fent említett elálláshoz való hozzájárulása alapján történt.

Változtatások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a Feltételeket. Ha a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja Szolgáltatásunkat, Ön beleegyezik a módosított feltételek betartásába. Ha nem fogadja el az új feltételeket, kérjük, hagyja abba a Szolgáltatás használatát.

Amennyiben a jelen Feltételek rendelkezései és a Weboldal bármely más oldalán megjelenő információ között bármilyen ellentmondás áll fenn, a jelen Feltételek az irányadók.

Publikációk

A jelen dokumentumban foglaltak ellenére Ön ezennel felhatalmazza a Guidebot-ot, hogy:
(1) az Ön nevét, logóját és más vonatkozó védjegyeit bármikor weboldalaikon és egyéb promóciós marketinganyagaikon felhasználhatjuk, mint hivatkozást a Guidebot ügyfeleként;
(2) referenciaként használjuk Önt a Szolgáltatásainkban.

Kapcsolat

További információkért és pontosításokért kérjük, írjon a support@guidebot.org címre.